Phim Tài Liệu: Mùa xuân toàn thắng – Tập 2

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Chưa có đánh giá)
Loading...

Xem phim trên điện thoại để không có quảng cáoCuộc Tổng Tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 kết thúc bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã lập nên kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc: chúng ta chiến thắng kẻ thù hùng mạnh, nguy hiểm nhất, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 với đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã kết thúc oanh liệt 30 năm kháng chiến gian khổ của dân tộc ta (1945-1975). Thắng lợi này chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, đế quốc trên đất nước Việt Nam, làm cho Tổ quốc ta độc lập, hai miền Bắc – Nam thống nhất vẹn toàn, bước theo con đường xã hội chủ nghĩa.
Phim do Điện ảnh Quân đội nhân dân thực hiện.

Viết một bình luận